Η KOSGAZ διαθέτει στην αγορά εμφιαλωμένο και χύμα υγραέριο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, καθώς και υγραέριο κινητήρων σε ειδικό προς τούτο πρατήριο στο Πλατάνι της Κω, για την τροφοδοσία οχημάτων και υγραεριοκίνησης.

Επίσης διαθέτει Τεχνικό Τμήμα, το οποίο ειδικεύεται στην εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων υγραερίου για φιάλες και δεξαμενές καθώς και στην συντήρηση και επισκευή πάσης φύσεως συσκευών και καυστήρων υγραερίου.

Από το υποκατάστημα της KOSGAZ το οποίο βρίσκεται στο Πλατάνι της Κω (πρατήριο      JET OIL) το καταναλωτικό κοινό μπορεί να προμηθευτεί πάσης φύσεως συσκευές, εξαρτήματα και εξοπλισμό υγραερίου.

 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Η KOSGAZ προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό φιάλες υγραερίου διαφόρων μεγεθών για οικιακή και επαγγελματική χρήση πληρούμενες με ΜΙΓΜΑ Ή ΠΡΟΠΑΝΙΟ ανάλογα με τις ανάγκες του.

Φιάλες υγραερίου μπορείτε να προμηθευτείτε από τους διανομείς και τα διάφορα πρατήρια διανομής φιαλών της KOSGAZσε όλο το νησί.

                                                       

 

Τα είδη των φιαλών είναι:

 1. Φιάλη 10kgΜίγμα

 2. Φιάλη 15kgΜίγμα & Προπάνιο

 3. Φιάλη 25kgΜίγμα & Προπάνιο

 4. Φιάλη 6kgΜίγμα

 5. Φιάλη 6kgΜίγμα (τύπου CAMPING)

 

ΧΥΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Το χύμα υγραέριο προσφέρεται ΜΟΝΟ σε ΠΡΟΠΑΝΙΟ. 

Σε χρήστες υγραερίου με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, η KOSGAZ παρέχει Χύμα Υγραέριο για Οικιακή, Επαγγελματική και Βιομηχανική χρήση, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερη οικονομία.
Η KOSGAZ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπέργειων και υπόγειων δεξαμενών υγραερίου έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και καταναλώσεις των πελατών μας.

Οι δεξαμενές που διατίθενται είναι οι παρακάτω:
500lt
1000lt Οριζόντια
1000lt Κατακόρυφη
1750
2500
2750
3000
5000lt

Υπέργειες Δεξαμενές:
Η εγκατάσταση των υπέργειων δεξαμενών υγραερίου είναι μια εύκολη υπόθεση, ενώ και αισθητικά δεν ξενίζει στον περιβάλλοντα χώρο του πελάτη.

Υπόγειες Δεξαμενές:
Η εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου για χωροταξικούς, πολεοδομικούς λόγους δεν μπορεί να τοποθετηθούν υπέργειες δεξαμενές. Οι υπόγειες δεξαμενές φέρουν ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη ώστε να μην οξειδωθούν όσο βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Αν ενδιαφέρεστε για εγκατάσταση με δεξαμενή υγραερίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η εγκατάσταση μιας δεξαμενής υγραερίου προϋποθέτει την πλήρη εναρμόνιση (πολεοδομική,χωροταξική, αποστάσεις ασφαλείας, κτλ) με την κείμενη για το Υγραέριο Νομοθεσία.

 

ΕΙΔΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου της KOSGAZ διακρίνονται σε υπέργειες, υπόγειες, επιχωματωμένες ή ημιεπιχωματομένες ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους ως προς το έδαφος. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων. Οι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να καλύπτονται με χώμα τουλάχιστον κατά 30cm. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος αερισμός των δεξαμενών.


ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει γενικά να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας, αποστάσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Τεχνικό Κανονισμό του 2003, και αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε κάτοψη μεταξύ των θεωρούμενων στοιχείων της εγκατάστασης. Οι αποστάσεις από κτίρια νοούνται από την οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των εξωστών και των εισόδων υπογείων και φωταγωγών.


Ενδεικτικά:
Για Δεξαμενές Υγραερίου με χωρητικότητα έως 500lt: 1.5m
Για Δεξαμενές Υγραερίου με χωρητικότητα από 1000lt έως 2500lt: 3.0m
Για Δεξαμενές Υγραερίου με χωρητικότητα από 3000lt έως 9000lt: 7.5m
Για Δεξαμενές Υγραερίου με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 9000lt: 15m

 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Η KOSGAZ, στην προσπάθειά της να καλύψει όλες τις ανάγκες του νησιού στη χρήση υγραερίου, σε όλους τους τομείς εφαρμογής του, έχει κατασκευάσει και λειτουργεί πρατήριο για την τροφοδοσία των οχημάτων που διαθέτουν σύστημα υγραεριοκίνησης. Το πρατήριο έχει κατασκευαστεί στο χώρο του πρατηρίου υγρών καυσίμων της JET OIL στην περιοχή Πλατάνι Κω.

 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το υποκατάστημα της KOSGAZ βρίσκεται στην περιοχή Πλατάνι της Κω και συστεγάζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων της JET OIL και το πρατήριο για την υγραεριοκίνηση. Εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό με οικιακές και επαγγελματικές συσκευές καθώς και εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών, και των δικτύων υγραερίου.

 

Αναλυτικότερα:

--Εξαρτήματα Δικτύου

 • Ρυθμιστές Πίεσης

 • Βάννες

 • Ηλεκτροβάννες

 • Ανιχνευτές Υγραερίου

 • Κολλεκτέρ

 • Λάστιχο Υψηλής Πίεσης για Υγραέριο

 • Συλλέκτες

 • Διανομείς

 • Ρουξούνια

 • Τάπες

 • Μαστοί

 • Συστολές

 • Ρακόρ

 • Ταυ

 • Γωνίες

 • Φίλτρα

 • Σωλήνες “Flexible”

 • Μανόμετρα

--Συσκευές για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και μαγείρεμα για οικιακή και επαγγελματική χρήση

 • Λέβητες – καυστήρες – θερμαντικά σώματα

 • Ταχυθερμαντήρες (Junkers – Bosch) – θερμοσίφωνες

 • Κουζίνες Οικιακές και Επαγγελματικές

 • Εστίες και Φούρνοι Υγραερίου

 • Θερμάστρες Υγραερίου Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου

 • ΨησταριέςBBQΥγραερίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τεχνικό Τμήμα της KOSGAZστελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους Τεχνικούς και προσφέρει υπηρεσίες σε νέους και ήδη υπάρχοντες πελάτες στους παρακάτω τομείς:
 

Εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου

Εξετάζοντας τις ανάγκες των πελατών μας, η KOSGAZμπορεί να τοποθετήσει δεξαμενές υγραερίου, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Νομοθεσίας.

Εγκατάσταση Δικτύων Υγραερίου

Για εγκαταστάσεις με δεξαμενές υγραερίου ή με φιάλες υγραερίου, η KOSGAZ μπορεί να εφαρμόσει την εγκεκριμένη μηχανολογική μελέτη που αφορά το απαραίτητο δίκτυο υγραερίου.

Έλεγχο και Συντήρηση εγκαταστάσεων υγραερίου

Το Τεχνικό Τμήμα της KOSGAZ έχει την δυνατότητα να προβεί σε ελέγχους και σε συντήρηση των δεξαμενών και των εγκαταστάσεων υγραερίου.

Επίσης, το Τεχνικό Τμήμα της KOSGAZ προβαίνει στην συντήρηση και επισκευή παντός τύπου καυστήρα και συσκευών υγραερίου των πελατών της.