Υποχρεωτική η δημοσίευση ισολογισμού για ΑΕ & ΕΠΕ.

Βάση του νέου Νόμου περί δημοσιεύσεων ισολογισμού Α.Ε. και ΕΠΕ, η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων πραγματοποιείτε εκτός από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ και σε μια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ή σε μια ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ,η oποία πρώτα θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.


Στην σελίδα μας θα μπορέσετε να βρείτε τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας μας.