Σήμερα που η ενέργεια αναδεικνύεται σε ζήτημα στρατηγικής σημασίας, το υγραέριο αναγνωρίζεται διεθνώς ως το πλέον εύχρηστο, οικονομικό, αποδοτικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Είναι το καύσιμο που συνδυάζει :

 • υψηλή ενεργειακή απόδοση,

 • οικονομία μεγαλύτερη από 30% στις περιπτώσεις που αντικαθιστά άλλες πηγές ενέργειας επάρκεια αποθεμάτων

 • ήπια περιβαλλοντική φόρτιση, διότι έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα από το πετρέλαιο άρα μειωμένη εκπομπή ρύπων

 • σύγχρονες τεχνολογίες στις υποδομές και την αξιοποίησή του

 • μείωση των δαπανών διαχείρισης καυσίμου

 • μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του ενεργειακού εξοπλισμού

 • Χαμηλές απώλειες ενέργειας στο σύστημα

 • Εύκολο χειρισμό και έλεγχο

Εφαρμογές Υγραερίου συναντάμε στους παρακάτω τομείς:

 1. Οικιακός Τομέας

 2. Επαγγελματικός Τομέας

 3. Αγροτικός Τομέας

 4. Βιομηχανικός Τομέας

 5. Κατασκευαστικός Τομέας

 6. Μεταφορές (Autogas)

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το υγραέριο στον οικιακό τομέα διατηρεί εδώ και χρόνια κυρίαρχη θέση με κύρια χρήση στην κουζίνα των νοικοκυριών και στα θερμαντικά σώματα, χρησιμοποιώντας φιάλες υγραερίου. Η νεότερη τάση στον οικιακό τομέα μας δίνει μια απεξαρτοποίηση από τον ηλεκτρισμό, με την εκτενέστερη χρήση εφαρμογών υγραερίου, με τροφοδοσία από δεξαμενή υγραερίου. Έτσι, από μια πηγή ενέργειας τροφοδοτούμε την κουζίνα μας, παράγουμε ζεστό νερό χρήσης και λειτουργούμε την κεντρική θέρμανση.

Το υγραέριο παρέχει άμεσα ζεστό νερό, στη θερμοκρασία που θέλετε, 24 ώρες την ημέρα. Στην κουζίνα, η θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί με μεγάλη ακρίβεια, ρυθμίζοντας τη φλόγα σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Στις τελευταίες εξελίξεις συγκαταλέγεται μια νέα γενιά από λέβητες «συμπύκνωσης», που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.

Κύριες Χρήσεις:

· Κουζίνα
· Κεντρική Θέρμανση
· Ζεστό Νερό Χρήσης

Δευτερεύουσες Χρήσεις:

· BBQ
· Θερμαντικά Σώματα Εξωτερικού και Εσωτερικού Χώρου
· Διακοσμητικές Εφαρμογές

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η χρήση σε αυτόν τον τομέα προσφέρει στον καταναλωτή μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, μεγαλύτερη οικονομία σε σχέση με άλλα καύσιμα και πηγές ενέργειας, μειωμένο κόστος συντήρησης και φυσικά μειωμένη εκπομπή ρύπων. Εδώ έχουμε χρήση σε Εμπορικούς χώρους για την λειτουργία κεντρικής θέρμανσης, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και για μαγείρεμα σε κουζίνες.

·Ξενοδοχεία – Εστίαση (Εστιατόρια)

Στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης (Εστιατόρια) το υγραέριο βρίσκει εφαρμογή
στις κουζίνες, θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αλλά και σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις όπως π.χ. πλυντήρια και στεγνωτήρια

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον αγροτικό τομέα το υγραέριο χρησιμεύει για την θέρμανση χώρων αλλά και για την ξήρανση προϊόντων.
Εξαιτίας της καθαρής καύσης του, το υγραέριο είναι ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και η χρήση του συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα για την κτηνοτροφία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στη βιομηχανία, το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση χώρων και για διαδικασίες που απαιτούν θερμότητα, στην παροχή ενέργειας για τη λειτουργία μηχανημάτων, στην παραγωγή τροφίμων, στην τροφοδότηση βιομηχανικών φούρνων με ενέργεια, σε κάμινους, σε κλιβάνους ή στη λειτουργία περονοφόρων οχημάτων σε αποθήκες. Ελάχιστες πηγές ενέργειας είναι περισσότερο καθαρές και παράγουν λιγότερα κατάλοιπα, παρέχοντας ελεγχόμενες, υψηλές θερμοκρασίες με αμελητέες εκπομπές θείου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το υγραέριο έχει ευρεία χρήση στον κατασκευαστικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της ασφάλτου κατά την επισκευή και την κατασκευή δρόμων, το φωτισμό πινακίδων οδικής σήμανσης και το φωτισμό με προβολείς. Άλλοι τομείς όπου χρησιμοποιείται το υγραέριο είναι οι υδραυλικές κατασκευές, η κατασκευή οροφών, η συγκόλληση, η τήξη μεταλλευμάτων και η παραγωγή τούβλων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (AUTOGAS)

H θέσπιση όλο και αυστηρότερων μέτρων για τις εκπομπές καυσαερίων σε συνδυασμό με τις ανοδικές τάσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων προάγουν το υγραέριο ως την εναλλακτική λύση στις Μεταφορές. Το κόστος μετατροπής για ένα συμβατικό αυτοκίνητο είναι σχετικά μικρό και έχουμε την δυνατότητα χρήσης και των δυο καυσίμων (βενζίνη ή υγραέριο). Η χρήση υγραερίου αποδεδειγμένα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία και σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, Nox)