Τι είναι το υγραέριο;

«Υγραέριο» είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν αέρια καύσιμα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα (C3 και C4). Αυτοί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν ως αέρια (αέρια φάση) σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά μπορούν να υγροποιούνται (υγρή φάση) σε συνήθεις θερμοκρασίες υπό μέσες πιέσεις.

Αυτή η ιδιότητα του υγραερίου να υγροποιείται του προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα ως προς την αποθήκευσή του και την χρήση του. Χαρακτηριστικά, μια μονάδα υγροποιημένου υγραερίου περιέχει το ίδιο ποσό ενέργειας με 250 μονάδες αντίστοιχου υγραερίου σε αέρια μορφή. Σε αέρια μορφή απαιτείται αποθηκευτικός χώρος 250 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την υγρή μορφή.

Στην Ελληνική αγορά τα είδη υγραερίου που κυκλοφορούν είναι:
· Εμπορικό Προπάνιο
· Εμπορικό Βουτάνιο
· Μίγμα (Αναλογία~ 20% Προπάνιο- 80% Βουτάνιο)

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών καθορίζονται στις σχετικές Ελληνικές Προδιαγραφές
(ΦΕΚ 824/Β/30-8-77)

 

Ιδιότητες και Χαρακτηριστικά

Το υγραέριο σε υγρή φάση είναι άχρωμο, και το βάρος του είναι περίπου ίσο με το μισό βάρος ίσου όγκου νερού.
Οι ατμοί (αέρια φάση) του υγραερίου είναι βαρύτερα από τον αέρα. Το βουτάνιο του εμπορίου είναι περίπου μιάμιση φορά βαρύτερο από ίσο όγκο αέρα. Για τον λόγο αυτό η αέρια φάση του υγραερίου «ρέει» στο έδαφος και στις αποχετεύσεις, συσσωρευμένη στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Σε συνθήκες άπνοιας, κάθε συγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για τον διασκορπισμό της.
Όταν είναι αναμεμιγμένο με τον αέρα, το υγραέριο (υπό ορισμένες συνθήκες) σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. Η κατά όγκο αναλογία αέριας φάσης υγραερίου προς ατμοσφαιρικό αέρα για να υπάρξει σχηματισμός εκρηκτικού μίγματος είναι 2~10% περίπου. Όταν το μίγμα υγραερίου και αέρα είναι εκτός της παραπάνω περιοχής είναι ή πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί υπό μορφή έκρηξης. Διαρροή μικρής σχετικά ποσότητας υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και συνεπώς μεγάλο όγκο εκρηκτικού μίγματος.
Για τον έλεγχο ύπαρξης υγραερίου στον αέρα και μάλιστα σε εκρηκτική αναλογία, χρησιμοποιούνται κατάλληλα όργανα ανίχνευσης διαρροής.
Επίσης, στο υγραέριο προσδίδεται οσμή πριν διατεθεί στην κατανάλωση με την προσθήκη οσμογόνου ουσίας όπως η αιθυλομερκαπτάνη ή το διμεθυλοσουλφίδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του αερίου, μέσω της όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες από το 1/5 του κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας (δηλ. περίπου 0.4% κατά όγκο αέρια φάση / αέρα).
Το υγραέριο δεν είναι τοξικό. Εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα. Εισπνοή μεγαλύτερης ποσότητας για μικρό χρονικό διάστημα προκαλεί κάποια δυσφορία. Το αποτέλεσμα εισπνοής αρκετά μεγάλης ποσότητας υγραερίου μοιάζουν με εκείνα που προκαλεί η εισπνοή αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος).
Διαφυγή υγραερίου σε υγρή φάση μπορεί να ανιχνευθεί και με άλλο τρόπο, πλην της οσμής: όταν το υγρό αεριοποιείται, η ψυκτική επίδραση στον περιβάλλοντα αέρα προκαλεί συμπύκνωση και ακόμα και ψύξη των υδρατμών στον αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει φανερό ως δρόσος ή πάγος στο σημείο διαφυγής και έτσι είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί η διαρροή.

 

Παραγωγή, Μεταφορά και Αποθήκευση

Από πού παράγεται το υγραέριο
Το υγραέριο είναι παράγωγο προϊόν του Αργού Πετρελαίου και παράγεται από δύο κύριες πηγές:
· Από την διύλιση του Αργού Πετρελαίου, και
· Από την επεξεργασία του Φυσικού Αερίου.
Στην επεξεργασία (διύλιση) του Αργού Πετρελαίου, τα αέρια που αποτελούν το υγραέριο είναι τα πρώτα προϊόντα που παράγονται από την κλασματική στήλη, ενώ ακολουθούν βαρύτερα κλάσματα όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, η κηροζίνη και το μαζούτ. Τα αέρια προϊόντα αποτελούν περίπου το 3% του συνολικού όγκου προϊόντων.
Το Φυσικό Αέριο αποτελεί μίγμα αερίων (κυρίως υδρογονανθράκων), με κύριο συστατικό το μεθάνιο (90% περιεκτικότητα). Το προπάνιο και το βουτάνιο αποτελούν το υπόλοιπο 5~10%, και απομακρύνονται από το Φυσικό Αέριο σε μονάδες επεξεργασίας Φυσικού Αερίου, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω αγωγών, δεξαμενόπλοιων κτλ. σε τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης ή προς κατανάλωση μέσω δικτύων Φυσικού Αερίου.
Που και πως αποθηκεύεται το Υγραέριο
Κατά την διύλιση του Αργού Πετρελαίου, τα προϊόντα κορυφής της κλασματικής στήλης (προπάνιο και βουτάνιο) οδηγούνται σε σφαιρικές δεξαμενές. Από εκεί το υγραέριο μεταφέρεται σε Υγραεριοφόρα Δεξαμενόπλοια με προορισμό τις εκάστοτε Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης.