Επικοινωνία.

Διεύθυνση: Κέφαλος, Κως , 85300
Τηλ.Επικοινωνίας : 22420-48330 | 22420-48764
eMail: info@kosgaz.gr